Informacje o opłatach

           Dane do wpłaty:
                    Tytuł przelewu: fizjokonferencja + Imię i Nazwisko
                    Odbiorca: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
                    Numer konta: 88 1030 1117 0000 0000 8899 5007


Wysokość opłaty konferencyjnej: (kwoty bazowe)

·         czynne uczestnictwo (prelekcja i zamieszczenie jednego artykułu w monografii): - 350 zł

·         czynne uczestnictwo studentów (prelekcja i zamieszczenie jednego artykułu w monografii): - 200 zł

·         bierne uczestnictwo (bez prelekcji i bez zamieszczenia artykułu w monografii): - 100 zł

·         bierne uczestnictwo absolwentów fizjoterapii AWFiS: - 50zł

 

Opłata konferencyjna zawiera:

wejściówkę, materiały konferencyjne, wydanie pracy w monografii, catering w przerwach między poszczególnymi sesjami konferencji

 

Dodatkowo płatne:

·         udział w warsztatach specjalistycznych (warsztat płatny): - 100 zł

·         udział w spacerze: - 20 zł

·         udział w kolacji / bankiecie: - 200 zł

·         dodatkowy artykuł w monografii: - 100zł

 

Uwagi:

·         Przez czynne wystąpienie (prelekcja) rozumie się wystąpienie lub plakat naukowy

·         W opłaty uczestników nie wlicza się kosztów podróży, zamieszkania i wyżywienia!

·         Zarejestrowanie i dokonanie opłaty do 28 lutego 2019 roku uprawnia do 50zł zniżki!