Bierne uczestnictwo

Bierne uczestnictwo

PLN 50.00

Opłata zawiera pełną wejściówkę na konferencję, materiały konferencyjne i catering w przerwach między poszczególnymi sesjami konferencji.