Bierne uczestnictwo - absolwenci Fizjoterapii AWFiS

Bierne uczestnictwo - absolwenci Fizjoterapii AWFiS

PLN0.00

Opłata zawiera pełną wejściówkę na konferencję, materiały konferencyjne i catering w przerwach między poszczególnymi sesjami konferencji.