Spacer

Spacer

PLN20.00

Grupowe zwiedzanie charakterystycznych punktów miasta z możliwością uczestnictwa w specjalnym koncercie organowym w Katedrze Oliwskiej. Szczegóły ukażą się wkrótce na stronie internetowej konferencji.