Uczestnictwo czynne

Uczestnictwo czynne

PLN300.00

Uprawnia do czynnego uczestnictwa czyli możliwości wystąpienia/wywieszenia posteru naukowego oraz zamieszczenie jednego artykułu w monografii. Opłata zawiera również wejściówkę, materiały konferencyjne, wydanie pracy w monografii, catering w przerwach między poszczególnymi sesjami konferencji.