Wytyczne dla uczestników czynnych:artykuł do monografii

wystąpienie

poster / plakat

Streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy wysyłać według wytycznych:
Email: fizjokonferencja@gmail.com
Tytuł: streszczenie pracy + imię i nazwisko osoby prezentującej
Format pliku: doc lub docx


Cała monografia pokonferencyjna - 80 pkt MNiSW, każdy rozdział - 20pkt MNiSW